Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2010


Ανακοίνωση του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του ΣΥΝ για το νέο μισθολόγιο του δημοσίου


Η κυβέρνηση, υλοποιώντας το επικαιροποιημένο μνημόνιο, εξήγγειλε τη θεσμοθέτηση του λεγόμενου «νέου μισθολογίου» για το Δημόσιο, καλώντας την ΑΔΕΔΥ σε έναν ψευδεπίγραφο διάλογο, αφού έχει προαποφασίσει την περαιτέρω μείωση των μισθών αλλά και των συντάξεων στο Δημόσιο, μέσα από ένα σκηνικό πρωτοφανούς αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης και χρησιμοποίησης ψευδών και τελείως παραπλανητικών στοιχείων. Αυτός ο στόχος αποκαλύπτεται από το γεγονός ότι προβλέπονται στο μνημόνιο μειωμένες δαπάνες για μισθούς και συντάξεις κατά 2,5 δις ευρώ περίπου. Στην ουσία επιχειρείται να κατοχυρωθεί και θεσμικά η μείωση των μισθών και των συντάξεων στο Δημόσιο, ούτως ώστε οι πολιτικές λιτότητας της κυβέρνησης να εφαρμόζονται στο διηνεκές.

Για την επίτευξη του στόχου της η κυβέρνηση, επιδιώκει να στρέψει τη μια ομάδα δημοσίων υπαλλήλων απέναντι στην άλλη, με στόχο να αποτρέψει την ανάπτυξη αγώνων και την κοινή δράση των εργαζομένων.

Η κυβέρνηση επιδιώκει την πλήρη απαξίωση του ήδη υποβαθμισμένου δημόσιου τομέα μετατρέποντάς τον σε χώρο κερδοσκοπίας του κεφαλαίου.

Εκείνο που έχει ανάγκη ο τόπος είναι η προστασία και αναβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών, η ενίσχυσή τους με τους αναγκαίους πόρους, για να μπορέσει ο δημόσιος τομέας να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και οι δημόσιες υπηρεσίες να ικανοποιούν τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. Απαραίτητη προϋπόθεση γιʼ αυτό είναι η οικονομική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης μέσα από ένα νέο μισθολόγιο που να ανταποκρίνεται στο κόστος ζωής, με βάση τις προτάσεις του συνδικαλιστικού κινήματος.

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου